Odwołany dyżur doradcy zawodowego w Klubie Integracji Społecznej

Odwołany dyżur doradcy zawodowego w Klubie Integracji Społecznej Wtorek, 20 czerwca 2017 Informujemy, iż w dniach 21 czerwca 2017r. oraz 5 lipca 2017r. dyżur doradcy zawodowego w Klubie Integracji Społecznej nie odbędzie się z powodu urlopu.

Świadczenie wychowawcze (500+) oraz rodzinne w okresie zasiłkowym 2017/2018

Świadczenie wychowawcze (500+) oraz rodzinne w okresie zasiłkowym 2017/2018 Piątek, 9 czerwca 2017 Terminy składania nowych wniosków : 1. wnioski o świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) od 01 sierpnia 2017r. 2. wnioski o świadczenia rodzinne od 01 września 2017r. Uwaga ! Będą nowe druki wniosków !

Realizacja Podprogramu 2016 -Pomoc Żywnościowa z Banku Żywności

Realizacja Podprogramu 2016 -Pomoc Żywnościowa z Banku Żywności Piątek, 9 czerwca 2017 GOPS po raz drugi w tym roku w ramach „ Podprogramu 2016” Pomocy Żywnościowej Banku Żywności, przy współpracy z Fundacją Pomocy Społecznej w Brzeszczach, wydał partię żywności dla najuboższych rodzin Gminy Oświęcim.

PUP Oświęcim : dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych.

PUP Oświęcim : dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych. Czwartek, 8 czerwca 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy MPPiPS na realizację dwóch programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Koperta Życia- Twoja nadzieja na szybką i skuteczną pomoc

Koperta Życia- Twoja nadzieja na szybką i skuteczną pomoc Czwartek, 1 czerwca 2017 GOPS zachęca do zachęca do włączenia się do akcji „Koperta Życia”. Ta akcja społeczna skierowana do osób starszych, samotnych i chorych zamieszkujących Gminę Oświęcim. Ma na celu ułatwienie niesienia pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Sekcja pływacka ,,START’’ Katowice – zaprasza na zajęcia

Sekcja pływacka ,,START’’ Katowice – zaprasza na zajęcia Wtorek, 23 maja 2017 Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START” zaprasza osoby z niepełnosprawnościami: narząd ruchu, wzrok, słuch w wieku od 5 – 6 lat na bezpłatne zajęcia nauki pływania oraz trening sportowy. Zajęcia odbywają się na basenie w Brzeszczach, od września na pływalni w Oświęcimiu.

PCPR Oświęcim : Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

PCPR Oświęcim : Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Czwartek, 18 maja 2017 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu funkcjonuje Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzony we współpracy z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. W ramach współpracy realizowany jest projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Szansa na lepsze jutro- projekt dla osób z wadą słuchu

Szansa na lepsze jutro- projekt dla osób z wadą słuchu Środa, 17 maja 2017 Uczestnikami projektu mogą być osoby z wadą słuchu, zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpieczny i aktywny Senior

Bezpieczny i aktywny Senior Wtorek, 9 maja 2017 Zapraszamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym kampanii pn. "Bezpieczny i Aktywny Senior", realizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PUP Oświęcim : środki na działalnośc gospodarczą

PUP Oświęcim : środki na działalnośc gospodarczą Piątek, 5 maja 2017 PUP Oświęcim dysponuje środkami finansowymi na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER III (dla osób do 30 roku życia) oraz RPO WM III (dla osób powyżej 30 roku życia).

archiwum wiadomości