Znajdź Pomoc - ogólnopolski portal wsparcia

Znajdź Pomoc - ogólnopolski portal wsparcia Piątek, 21 kwietnia 2017 Fundacja „Znajdź Pomoc” powstała w celu jednoczenia działań różnych sektorów na rzecz kompleksowego wsparcia osób potrzebujących. Zbudowany został portal, na którym osoby potrzebujące wsparcia mogą zdobyć rzetelne informacje, wyszukać pomoc dla siebie czy też swoich najbliższych, nie odchodząc nawet od komputera.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych Czwartek, 6 kwietnia 2017 Właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na podstawie Uchwały Nr XVIII/187/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r.).

Nowi partnerzy Karty Dużej Rodziny

Nowi partnerzy Karty Dużej Rodziny Wtorek, 4 kwietnia 2017 1600 firm i instytucji oferujących zniżki, 100 nowych partnerów, ponad 1,74 członków rodzin wielodzietnych objętych wparciem – to najnowszy bilans Karty Dużej Rodziny. Do programu dołączyła m.in. sieć sklepów Lidl.

Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem” Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" MRPiPS przygotowało Informator w zakresie uprawnień przysługujących w ramach nowej ustawy

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji Wtorek, 21 marca 2017 W dniu 30 marca br. w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu przy ul. Bema 8 odbędą się Powiatowe Targi Pracy i Edukacji.

PCPR Oświęcim rozpoczął przyjmowanie wniosków beneficjentów Programu „Aktywny Samorząd”

PCPR Oświęcim rozpoczął przyjmowanie wniosków beneficjentów Programu „Aktywny Samorząd” Czwartek, 16 marca 2017 Program "Aktywny samorząd" finansowany jest ze środków PFRON. Jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Dzisiaj odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Dzisiaj odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Środa, 8 marca 2017 W przypadku wystąpienia w Twoim domu przemocy Pamiętaj, że nie jesteś sam ! Otwórz się i szukaj pomocy innych ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PUP Oświęcim : bezpłatne konsultacje z zakresu prawa pracy

PUP Oświęcim : bezpłatne konsultacje z zakresu prawa pracy Środa, 1 marca 2017 W dniu 29 marca 2017r. (środa) w godz. 9:30 - 12:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy udzielać będzie bezpłatnie porad prawnych w zakresie prawa pracy. Konsultacje organizowane są w ramach Powiatowych Targów Pracy i Edukacji.

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Wtorek, 28 lutego 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu w dalszym ciągu współpracuje z Fundacją Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Badanie liczby bezdomnych w Gminie Oświęcim

Badanie liczby bezdomnych w Gminie Oświęcim Piątek, 17 lutego 2017 W dniu  08.02.2017r. w godzinach 17.00 – 22.30 odbyło się na terenie gminy wiejskiej Oświęcim ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych zlecone przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

archiwum wiadomości