Większa kontrola dłużników oraz wyższe kryterium dochodowe do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Większa kontrola dłużników oraz wyższe kryterium dochodowe do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Piątek, 11 stycznia 2019 Podniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, większa odpowiedzialność pracodawców zatrudniających dłużników – to niektóre elementy zmian w ramach pakietu alimentacyjnego.

Teraz Karta Dużej Rodziny również dla rodziców dorosłych już dzieci

Teraz Karta Dużej Rodziny również dla rodziców dorosłych już dzieci Środa, 2 stycznia 2019 Powiększył się wachlarz osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019r. o Kartę mogą ubiegać się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na łącznie utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego Środa, 2 stycznia 2019 Od 1 stycznia 2019r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.583,00zł. miesięcznie.

Paczki świąteczne dla potrzebujących

Paczki świąteczne dla potrzebujących Poniedziałek, 31 grudnia 2018 Jak co roku GOPS przekazał paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin z Gminy Oświęcim

W dniu 2 stycznia 2019r. dyżur prawnika w Klubie Integracji Społecznej jest odwołany

W dniu 2 stycznia 2019r. dyżur prawnika w Klubie Integracji Społecznej jest odwołany Piątek, 21 grudnia 2018 Informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2019r. dyżur prawnika w Klubie Integracji Społecznej jest odwołany.

Ogłoszenie Wójta Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2018r

Ogłoszenie Wójta Gminy Oświęcim z dnia  18 grudnia 2018r Wtorek, 18 grudnia 2018 Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019 roku.

Spotkanie z Dziadkiem Mrozem

Spotkanie z Dziadkiem Mrozem Piątek, 14 grudnia 2018 W Oświęcimskim Centrum Kultury dzieci spotkały się z Dziadkiem Mrozem, który na zakończenie przekazał im paczki przesłane przez Świętego Mikołaja!

Niedziela z Krawcem -Niteczką

Niedziela z Krawcem -Niteczką Czwartek, 13 grudnia 2018 W dniu 25.11.2018r.  miał miejsce wyjazd zorganizowany przez GOPS  do Teatru Lalek Banialuka  w Bielsku - Białej dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne i rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2018

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2018 Czwartek, 13 grudnia 2018 W ramach trwającego Podprogramu 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w trakcie pierwszej edycji dla mieszkańców Gminy Oświęcim wydano łącznie ok. 4,5 tony żywności.

Apel ZIMA

Apel ZIMA Środa, 5 grudnia 2018 Prosimy o czujność i wrażliwość w stosunku do osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem. Jak i tych, które z powodu wieku, niepełnosprawności czy problemów w poruszaniu się mogą być w potrzebie.

archiwum wiadomości