GOPS zachęca do składania elektronicznych wniosków

GOPS zachęca do składania elektronicznych wniosków Poniedziałek, 2 lipca 2018 Od 1 lipca można składać elektroniczne wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń 300+, 500+, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaproszenie do Projektu "Bo jak nie my to kto II"

Zaproszenie do Projektu Środa, 11 lipca 2018 Jeśli chcesz: znaleźć pracę/nauczyć się języka obcego/ podnieść swoje kwalifikacje/zwiększyć wiarę we własne możliwości. Zgłoś się do udziału w bezpłatnym Projekcie!

Odwiedziny Ogrodu Doświadczeń w Krakowie

Odwiedziny Ogrodu Doświadczeń w Krakowie Środa, 4 lipca 2018 W dniu 26.06.2018r. GOPS zorganizował  wycieczkę do Krakowa dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

GOPS przystępuje do realizacji Programu Dobry Start !

GOPS przystępuje do realizacji Programu Dobry Start ! Wtorek, 26 czerwca 2018 Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu został wyznaczony do realizacji zadań wynikających z Programu „Dobry Start”.

Tańsze wakacje z Karta Dużej Rodziny!

Tańsze wakacje z Karta Dużej Rodziny! Środa, 20 czerwca 2018 Nachodzące wakacje to czas odpoczynku nie tylko dla dzieci, ale i całych rodzin. Letni relaks wiąże się z różnymi wydatkami. Można je jednak znacząco obniżyć dzięki Karcie Dużej Rodziny, która od początku roku jest dostępna również w wersji elektronicznej.

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa „ Podprogram 2017/18”

Realizacja Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa „ Podprogram 2017/18” Poniedziałek, 18 czerwca 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu już dwukrotnie w 2018r., przy współpracy z Fundacją Pomocy Społecznej w Brzeszczach, wydał w formie paczek żywnościowych partię ok. 8 ton żywności.

Koperta Życia- Twoja nadzieja na szybką i skuteczną pomoc

Koperta Życia- Twoja nadzieja na szybką i skuteczną pomoc Wtorek, 12 czerwca 2018 GOPS zachęca do zachęca do włączenia się do akcji „Koperta Życia”. Ta akcja społeczna skierowana do osób starszych, samotnych i chorych zamieszkujących Gminę Oświęcim. Ma na celu ułatwienie niesienia pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

"Dobry Start" dla ucznia

Piątek, 8 czerwca 2018 Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

"Małopolski Tele-Anioł"- Projekt dla osób wymagających opieki

Czwartek, 19 kwietnia 2018 Projekt Województwa Małopolskiego skierowany jest do osób niesamodzielnych z powodu wieku, stanu zdrowia oraz niepełnosprawności. Celem Projektu jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Kontynuacja realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2017/18

Kontynuacja realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2017/18 Piątek, 13 kwietnia 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu informuje, że w miesiącu kwietniu 2018r. nastąpi wydawanie żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 -2020 .

archiwum wiadomości