GOPS : Dodatek węglowy wszedł w życie. Czekamy na wzór wniosku o jego wypłatę.

GOPS : Dodatek węglowy wszedł w życie. Czekamy na wzór wniosku o jego wypłatę. Wtorek, 16 sierpnia 2022 Ustawa o dodatku węglowym w wysokości 3 tys. zł, wypłacanym jednorazowo gospodarstwom domowym, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe weszła w życie. Jednak nie został jeszcze zatwierdzony wniosek o jego wypłatę.

Od 1 września w GOPS nabór wniosków na stypendia szkolne

Od 1 września w GOPS nabór wniosków na stypendia szkolne Piątek, 12 sierpnia 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 20212/2023.

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym Poniedziałek, 1 sierpnia 2022 Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2022/2023 można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2022 r., a tradycyjnej od 1 sierpnia 2022 r.

Zmiany w wypłacie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zmiany w wypłacie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Wtorek, 12 lipca 2022 Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa umożliwia w pewnych przypadkach przedłużenie okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni.

Bezpłatne opaski bezpieczeństwa dla seniorów 65+ LAT WIECEJ

Bezpłatne opaski bezpieczeństwa dla seniorów 65+ LAT  WIECEJ Środa, 29 czerwca 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu informuje, że uzyskał wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Zapraszamy do wypełnienia ankiety Środa, 29 czerwca 2022 Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Oświęcim o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych  w Gminie Oświęcim.                     

Tańsze wakacje z Kartą Dużej Rodziny !

Tańsze wakacje z Kartą Dużej Rodziny ! Czwartek, 23 czerwca 2022 Nadeszło lato, czas odpoczynku i rekreacji. Duża rodzina to spore wydatki związane z organizacją czasu wolnego. Ale z Kartą Dużej Rodziny można sporo zaoszczędzić.

Koperta Życia- Twoja nadzieja na szybką i skuteczną pomoc

Koperta Życia- Twoja nadzieja na szybką i skuteczną pomoc Czwartek, 23 czerwca 2022 W związku z upałami GOPS zachęca do zachęca do włączenia się do akcji „Koperta Życia”. Ta akcja społeczna skierowana do osób starszych, samotnych i chorych zamieszkujących Gminę Oświęcim. Ma na celu ułatwienie niesienia pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Wydano żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Wydano żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Piątek, 3 czerwca 2022 GOPS rozdysponował żywność dla najuboższych mieszkańców naszej Gminy. Paczki żywnościowe trafiły do 300 osób, w tym 150 z Ukrainy.

archiwum wiadomości