INTERNET.GOV.PL

INTERNET.GOV.PL Czwartek, 21 września 2023 Minister Cyfryzacji uruchomił portal INTERNET.GOV.PL - usługę zapewniającą możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na szybki Internet oraz prezentującą aktualną mapę z dostępem do szerokopasmowego Internetu.

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Poniedziałek, 18 września 2023 07 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu wspierającym, która w znaczącym stopniu przebudowuje system pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana druku wniosku

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana druku wniosku Piątek, 1 września 2023 Z dniem 23 sierpnia 2023 r. nastąpiła zmiana wzoru wniosku o świadczenie pieniężne przysługujące za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)

Wyniki otwartego konkursu ofert "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim"

Wyniki otwartego konkursu ofert Wtorek, 29 sierpnia 2023 Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Grupa Wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Grupa Wsparcia dla osób doświadczających przemocy Środa, 23 sierpnia 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że po przerwie wakacyjnej z dniem 13 września 2023 r. zostaną wznowione spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Od 1 września nabór wniosków na stypendia szkolne

Od 1 września nabór wniosków na stypendia szkolne Poniedziałek, 14 sierpnia 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2024.

Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej Wtorek, 1 sierpnia 2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej Wtorek, 1 sierpnia 2023 Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim"

Webinarium CEDUR „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym (...)”

Webinarium CEDUR „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym (...)” Czwartek, 27 lipca 2023 Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców. Skierowane jest do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami. Spotkanie odbędzie się 4 września 2023 r.

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym – nowe formularze

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym – nowe formularze Wtorek, 4 lipca 2023 Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2023/2024 można składać : - od dnia 1 lipca 2023 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Empatia - od dnia 1 sierpnia 2023 r. w formie papierowej.

archiwum wiadomości