Wniosek na 500+ złożony do 30 czerwca 2021r. gwarancją wypłaty wyrównania

Wniosek na 500+ złożony do 30 czerwca 2021r. gwarancją wypłaty wyrównania Poniedziałek, 7 czerwca 2021 Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

WUP Kraków : „Wróć z POWERem!”

WUP Kraków : „Wróć z POWERem!” Czwartek, 20 maja 2021 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Wróć z POWERem!", który już od roku wspiera młodych ludzi wracających z zagranicy do Małopolski.

Projekt :Zawodowy zawrót głowy

Projekt :Zawodowy zawrót głowy Środa, 19 maja 2021 Centrum Rozwoju Kariery realizuje na terenie powiatów olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej współfinansowany z EFS w ramach RPO WM 8.2.

Wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów

Wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów Piątek, 14 maja 2021 Stowarzyszenie POSTIS we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej prowadzi wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów. Wsparcie ma na celu ochronę osób bezdomnych opuszczających jednostki penitencjarne przed zarażeniem koronawirusem oraz innymi skutkami pandemii w Polsce.

GOPS realizuje Program "Opieka 75+” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

GOPS realizuje Program Środa, 12 maja 2021 GOPS  realizuje w 2021 roku „ Program Opieka 75+” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

PUP Oświęcim : Skorzystaj ze szkoleń - podnieś swoje kwalifikacje!

PUP Oświęcim : Skorzystaj ze szkoleń - podnieś swoje kwalifikacje! Wtorek, 11 maja 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację szkoleń zawodowych w ramach dwóch projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z których mogą skorzystać osoby bezrobotne.

Pierwsza edycja wydania żywności w 2021r. dla mieszkańców Gminy Oświęcim

Pierwsza edycja wydania żywności  w 2021r. dla mieszkańców Gminy Oświęcim Wtorek, 27 kwietnia 2021 Pierwsza edycja wydania żywności w formie paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Oświęcim odbędzie się w siedzibie GOPS w dniach od 05.05.2021r. do 07.05.2021r. w godz. 9 – 14.

Program Wspieraj Seniora trwa nadal!

Program Wspieraj Seniora trwa nadal! Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 W ramach Programu osoby starsze w wieku 70 lat i więcej mogą uzyskać pomoc w zrobieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu rozpoczął nabór do Programu, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu wszelkich aktywności.

archiwum wiadomości

GALERIA