Paczki świąteczne dla potrzebujących

Paczki świąteczne dla potrzebujących Poniedziałek, 31 grudnia 2018 Jak co roku GOPS przekazał paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin z Gminy Oświęcim

Ogłoszenie Wójta Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2018r

Ogłoszenie Wójta Gminy Oświęcim z dnia  18 grudnia 2018r Wtorek, 18 grudnia 2018 Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w 2019 roku.

Spotkanie z Dziadkiem Mrozem

Spotkanie z Dziadkiem Mrozem Piątek, 14 grudnia 2018 W Oświęcimskim Centrum Kultury dzieci spotkały się z Dziadkiem Mrozem, który na zakończenie przekazał im paczki przesłane przez Świętego Mikołaja!

Niedziela z Krawcem -Niteczką

Niedziela z Krawcem -Niteczką Czwartek, 13 grudnia 2018 W dniu 25.11.2018r.  miał miejsce wyjazd zorganizowany przez GOPS  do Teatru Lalek Banialuka  w Bielsku - Białej dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne i rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2018

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2018 Czwartek, 13 grudnia 2018 W ramach trwającego Podprogramu 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w trakcie pierwszej edycji dla mieszkańców Gminy Oświęcim wydano łącznie ok. 4,5 tony żywności.

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Piątek, 2 listopada 2018 Od listopada 2018r. wzrasta zasiłek pielęgnacyjny i zasiłki dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Pozostałe kwoty świadczeń rodzinnych oraz kryteria dochodowe pozostają bez zmian.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny

Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny Wtorek, 23 października 2018 W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY nie została zatrudniona żadna osoba, gdyż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Lokal wyborczy w siedzibie GOPS

Lokal wyborczy w siedzibie GOPS Czwartek, 18 października 2018 Informujemy, że w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, przy ul. Beskidzkiej 100 (parter) została ustanowiona siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej dla okręgu wyborczego Nr 3 – w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Kierownik GOPS ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik GOPS ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny Poniedziałek, 15 października 2018 Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 22.10.2018.r. do godziny 14.00.

Likwidacja terenowego Punktu w Dworach Drugich

Likwidacja terenowego Punktu w Dworach Drugich Środa, 3 października 2018 GOPS w Oświęcimiu z/s w Grojcu informuje,  że od października 2018r nie będą pełnione dyżury pracownika socjalnego na terenie sołectwa Dwory Drugie.

archiwum wiadomości

GALERIA