Najbiedniejsi otrzymali paczki świąteczne

Wzorem lat ubiegłych, również w roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wzorem lat ubiegłych, również w roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zorganizował w grudniu paczki świąteczne dla najuboższych mieszkańców Gminy Oświęcim.

Do paczek zostały wytypowane rodziny, których dochód kształtował się poniżej kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej.

W 2017r. zostało przygotowanych 65 paczek świątecznych, w tym:

50 paczek małych  (dla 1 - 2 osób w gospodarstwie domowych),

11 paczek średnich (dla 3 do 5 osób w gospodarstwie domowym),

3 paczki duże ( dla powyżej 5 osób w gospodarstwie domowym),

1 paczka indywidualna.

 

W skład paczek świątecznych wchodziły: artykuły spożywcze, wyroby wędliniarskie oraz pomarańcze.

 

 

Przygotowały: Ewa Kinalska, Maria Koniarz

Tagi

GALERIA