Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2019r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.583,00zł. miesięcznie.

Od 1 stycznia 2019r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.583,00zł. miesięcznie.

 

Wypłaty przedmiotowych świadczeń w miesiącu styczniu 2019r. będą zrealizowane przez GOPS w zwaloryzowanych kwotach.

Tagi