Ogólnopolski system Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniła się forma korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego, której organizatorami są powiaty. Teraz uzyskanie darmowej porady prawnej jest znacznie łatwiejsze.

Do końca 2018 roku obowiązywał zawężony katalog uprawnionych do skorzystania z pomocy prawnej.

Obecnie nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jednak przed uzyskaniem takiej porady, uprawniona osoba będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że nie stać jej na skorzystanie z płatnej formy pomocy prawnej. 

 

Co obejmie nieodpłatna pomoc prawna?

  • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

  • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
  • poinformowanie o przysługujących uprawieniach lub spoczywających obowiązkach;
  • opracowanie planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Działania te dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej.

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w Punktach.

Mieszkańcy powiatu oświęcimskiego uprawnieni do otrzymania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonują zgłoszeń w Punkcie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu pod nr tel.  502 691 995 lub na adres e-mail npp@powiat.oswiecim.pl

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, mailowo bądź listownie.

W tym celu należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu poniższe dokumenty:
– oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
– decyzje stwierdzającą stopień znaczną niepełnosprawnością ruchową.

 

 

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać na stronach internetowych:

Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu :  https://www.powiat.oswiecim.pl/starostwo-powiatowe/nieodplatna-pomoc-prawna/

Ministerstwa Sprawiedliwości -darmowa pomoc prawna :   https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

Tagi