Rekrutacja do projektu Małopolski Tele-Anioł

Informujemy, że ruszyła kolejna rekrutacja do projektu Małopolski Tele-Anioł – Pomocna Dłoń Zawsze Przy Tobie. Projekt skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i niesamodzielnych.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

 

Małopolski Tele-Anioł został opracowany głównie z myślą o najstarszych i ciężko chorych seniorach, którzy mieszkają samotnie i nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny.

Z jego pomocy mogą też skorzystać niepełnosprawni, czy np. osoby, które przeszły zawał i istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia kolejnego.

 

W ramach projektu funkcjonuje Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Osoby objęte opieką otrzymują bezpłatnie specjalną opaskę- lekkie i łatwe w obsłudze urządzenie, czuwające nad zdrowiem właściciela.

Na opasce umieszczony jest czerwony przycisk SOS. Wystarczy przytrzymać go przez trzy sekundy, a urządzenie automatycznie połączy się pracownikiem Teleopieki.

Opaska wyposażona jest w wiele innych, niezwykle użytecznych funkcji, jak : lokalizator GPS, czujniki mierzące tętno oraz wykrywające niebezpieczne upadki.

Jeśli przyrząd zarejestruje groźne zdarzenie, np. nagły skok ciśnienia, zaalarmuje opiekuna w telecentrum, a ten będzie mógł natychmiast zareagować.

 

Ponadto do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu będą mogli także zadzwonić w celu uzyskania pomocy wykwalifikowanej kadry specjalistów w sprawach życia codziennego oraz informację np. o przysługujących świadczeniach socjalnych, możliwych formach pomocy społecznej czy dostępnych formach aktywizacji społeczno-ruchowej i kulturalnej w najbliższej okolicy.

 

W ramach Projektu  istnieje także możliwość otrzymania pomocy w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

 

W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Osoby zainteresowane współpraca dzięki bezpłatnemu szkoleniu mogą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz znaleźć zatrudnienie w ramach Projektu.

 

Bliższych infromacji udziela Biuro Projektu Małopolski Tele- Anioł pod numerem telefonu : (12) 616 06 11 lub można je znaleźć na stronie internetowej www.malopolska.pl/teleanioł

 

 

 

 

 

 

Tagi