GOPS przystąpił do Programu „Opieka Wytchnieniowa”

W ramach programu osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami mogą korzystać ze wsparcia w formie usług opiekuńczych świadczonych w domu. Zapraszamy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że w bieżącym roku będzie realizował program „Opieka Wytchnieniowa” uruchomiony na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192).

 

W ramach programu osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami mogą korzystać ze wsparcia w formie usług opiekuńczych świadczonych w domu.

 

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Osoby chętne do skorzystania z programu prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem:

 

Ilość miejsc jest ograniczona.

Tagi