SKORZYSTAJ Z USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Gmina Oświęcim w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019, otrzymała środki finansowe w ramach Modułu I., na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej


Gmina Oświęcim  w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019, otrzymała środki finansowe w ramach Modułu I., na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Program przewiduje limit wsparcia dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad 1 dzieckiem/osobą niepełnosprawną w wysokości 240 godzin (suma wsparcia w ramach modułu I. i III.)

 

Program  skierowane jest do opiekunów, których podopieczni nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej  sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie uzyskają czas dla siebie.

 

Osoby chętne do skorzystania z programu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu:

  • Pani Marta Lach tel. (0-33) 846-64-23 email m.lach@gops.gminaoswiecim.pl
  • Pani Anna Chojnacka tel. (0-33) 846-64-21 email a.chojnacka@gops.gminaoswiecim.pl

 

Jednocześnie informujemy, iż prowadzony jest nabór osób, które będą świadczyć usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy również proszone są o kontakt z GOPS.

 

Tagi