Świadczenia z funduszu alimentacyjnego z wyższym kryterium dochodowym

Do poziomu 800zł. wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego od okresu świadczeniowego 2019/2020.

Podniesienie kryterium dochodowego, aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, większa odpowiedzialność pracodawców zatrudniających dłużników – to niektóre elementy zmian w ramach pakietu alimentacyjnego.

 

Ustawą z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych wdrożono niektóre elementy zmian w ramach tzw. pakietu alimentacyjnego.

Pakiet ten został przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2017r. w dokumencie „Przegląd systemów wsparcia rodzin”. To kolejny – po dokonanej z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości w maju 2017 r. nowelizacji art. 209 Kodeksu karnego – krok ku poprawie poziomu ściągalności alimentów na dzieci od ich rodziców.

 

Wdrażane nowe rozwiązania to m. in.:

  • skuteczniejsza aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych,
  • umożliwienie prowadzenia egzekucji z diet otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych,
  • sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnienie dłużnika alimentacyjnego,
  • większa odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego,
  • skuteczniejsza wymiana informacji pomiędzy instytucjami posiadającymi informacje na temat dłużników alimentacyjnych, a komornikami,
  • większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy – dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego, w celu weryfikacji, czy dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia, nie wykonują pracy „na czarno”,
  • środki odzyskane od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności przeznaczane na wzmocnienie egzekucji.

 

Dużą zmianą jest także nałożenie na organizatorów robót publicznych obowiązku zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych.

 

Podniesiono również wysokość grzywny dla  nieuczciwych pracodawców, którzy zatrudniają „na czarno” dłużników alimentacyjnych – od 1500 zł do 45 000 zł (do tej pory było to od 1000 zł do 30 000 zł).

Rozwiązanie to zacznie działać wraz z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

 

Ponadto podniesiono od dnia 1 października 2019r. (a więc od okresu zasiłkowego 2019/2020) kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725,00zł. do 800,00zł. na osobę w rodzinie.

 

Więcej informacji nt. funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych znajdą Państwo w Zakładce -Fundusz Alimentacyjny

 

 

Tagi