Uczniu! Sprawdź czy masz ważną Kartę Dużej Rodziny!

Przypominamy, że Karty Dużej Rodziny dla dzieci wydawane są do ukończenia przez nie 18 roku życia lub nauki w szkole. Po tym czasie tracą swą ważność. Rodzice korzystają z Programu dożywotnio.

Jeżeli dziecko ukończyło 18. rok życia, a uczy się w szkole lub w szkole wyższej- należy złożyć wniosek  o ponowne wydanie Karty.

We wniosku zaznaczamy „wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już wcześniej jej posiadaczem”.

Wniosek ten może również złożyć pełnoletnie dziecko.

 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o planowanym terminie ukończenia przez dziecko nauki w danej placówce.

 

Uwaga! Terminem ukończenia przez dziecko nauki w szkole jest ostatni dzień roku szkolnego, tj. 31 sierpnia danego roku (a nie dzień otrzymania świadectwa).

Karta zostanie wydana na miesiąc dłużej, tj. do dnia 30 września.

 

Kolejna Karta zostanie wydana do ukończenia przez dziecko nauki w danej szkole lub w szkole wyższej - maksymalnie do osiągnięcia przez dziecko 25 lat.

Niepełnosprawne dzieci w wieku powyżej 18 roku życia otrzymają kartę na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. 

 

Nowa Karta pozwoli na dalsze korzystanie z przywilejów Programu, w tym uzyskania ulgi „gminnej” na wywóz śmieci segregowanych. 

 

Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców gminy Oświęcim wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100 - tel. (33) 846 64 30; pokój nr 4.

 

Wykaz wszystkich zniżek dostępny jest tutaj.

 

Natomiast bliższe informacje oraz formularze wniosków znajdą Państwo tutaj.

 

 

Tagi