Domówienie elektronicznej Karty Dużej Rodziny bezpłatnie tylko do dnia 31.12.2019r.

Osoby, które zawnioskowały o wydanie Karty Dużej Rodziny przed 1 stycznia 2018r. mogą do końca 2019r. bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę tej Karty. Po tym terminie wydanie mKDR będzie wiązało się z opłatą w wysokości 9,21zł. za każdą Kartę.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21zł.

 

 

Jak otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny :

1. W celu wydania drugiej formy karty należy złożyć wniosek , w którym zaznaczamy pola „wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny” oraz  „elektronicznej”.

Informacji tych nie składa się, jeśli zostanie zaznaczone we wniosku pole „Zaznacz, jeśli wnosisz dla członków rodziny wskazanych we wniosku o Kartę w formie elektronicznej i chcesz, a by rodzic/rodzice oraz małżonek rodzica mogli wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny” (ostatnia strona wniosku).

 

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty.

 

3. Po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu, a następnie spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej. Przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

 

Instrukcja jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR

Instrukcja jak wypełnić Załącznik ZKDR-04

Instrukcja jak zainstalować i użytkować mKDR

 

Aplikacja mKDR posiada kilka funkcji:

  • umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, czy frazy,
  • funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika,
  • użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”,
  • aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i o konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.
  • rodzic będzie mógł posiadać ma swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka.

 

Portal do zarządzania mKDR

 

Zapraszamy do oglądnięcia krótkich materiałów filmowych na temat mKDR przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

 

 

Tagi