Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

Od 1 stycznia 2020r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.830,00zł. miesięcznie. Wypłaty przedmiotowych świadczeń w miesiącu styczniu 2020r. będą zrealizowane przez GOPS w zwaloryzowanych kwotach.

Tagi