GOPS Oświęcim- Apel w związku z koronawirusem !

Ze względu na charakter pracy oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne GOPS podjął dodatkowe działania i środki ostrożności służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2. Klientów GOPS prosimy o zapoznanie się z apelem.

KORONAWIRUS- ORGANIZACJA PRACY W GOPS

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy :

​   Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie

  W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie.

           Wnioski o udzielenie większości świadczeń można składać elektroniczne poprzez :

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach po lewej stronie poświęconych osobno każdemu ze świadczeń

  Jeśli musisz udać się do Urzędu nie zabieraj ze sobą dzieci

  Zasłoń ustawi nos za pomocą maseczki, chusty czy szalika

 Oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachowaj odpowiedni dystans od innych oczekujących

Skorzystaj ze środka dezynfekcyjnego lub chusteczek znajdujących się na holu.

  Zrezygnuj z wizyty jeśli masz objawy Covid-19 np. gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu)

 

Informujemy, że wdrożyliśmy dodatkowe środki ostrożności, w tym m.in. :

  • w widocznych miejscach zostały zamieszczone informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa,

  • zakupiono dodatkowe ilości środków sanitarnych, w tym maseczek ochronnych i środków dezynfekujących,

  • w holu zostały udostępnione klientom środki do dezynfekcji rąk oraz chusteczki,

  • pracownicy zostali wyposażeni w maski ochronne, środki antybakteryjne i jednorazowe rękawiczki,

  • we wszystkich pomieszczeniach sprzątanie odbywa się z wykorzystaniem preparatów antyseptycznych,

  • pracownicy zostali poinstruowani o sposobie zachowania się w przypadku podejrzenia u niego lub osoby bliskiej zakażeniem koronawirusem.

 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA PONIŻSZYCH STRONACH INTERNETOWYCH :

Koronowirus-informacje i zalecenia

NFZ-Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Główny Inspektorat Sanitarny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu

MR,PiPS -Koronawirus: ważne dla rodziców

MR,PiPS -Koronawirus: ważne dla seniorów

 

 

Tagi