GOPS Oświęcim- Apel w związku z koronawirusem !

Ze względu na charakter pracy oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne GOPS podjął dodatkowe działania i środki ostrożności służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2. Klientów GOPS prosimy o zapoznanie się z apelem.

KORONAWIRUS- ORGANIZACJA PRACY W GOPS

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy :

​   Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie

  W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie.

           Wnioski o udzielenie większości świadczeń można składać elektroniczne poprzez :

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach po lewej stronie poświęconych osobno każdemu ze świadczeń

  Jeśli musisz udać się do Urzędu nie zabieraj ze sobą dzieci

 Oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachowaj odpowiedni dystans od innych oczekujących

Skorzystaj ze środka dezynfekcyjnego lub chusteczek znajdujących się na holu.

 

Informujemy, że wdrożyliśmy dodatkowe środki ostrożności, w tym m.in. :

  • w widocznych miejscach zostały zamieszczone informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa,

  • zakupiono dodatkowe ilości środków sanitarnych, w tym maseczek ochronnych i środków dezynfekujących,

  • w holu zostały udostępnione klientom środki do dezynfekcji rąk oraz chusteczki,

  • niektórzy pracownicy, głównie Ci pracujący w terenie, zostali wyposażeni w maski ochronne, środki antybakteryjne i jednorazowe rękawiczki,

  • we wszystkich pomieszczeniach sprzątanie odbywa się z wykorzystaniem preparatów antyseptycznych,

  • pracownicy zostali poinstruowani o sposobie zachowania się w przypadku podejrzenia u niego lub osoby bliskiej zakażeniem koronawirusem.

 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA PONIŻSZYCH STRONACH INTERNETOWYCH :

Koronowirus-informacje i zalecenia

NFZ-Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Główny Inspektorat Sanitarny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu

MR,PiPS -Koronawirus: ważne dla rodziców

MR,PiPS -Koronawirus: ważne dla seniorów

 

 

Tagi