Koronawirus- organizacja pracy w GOPS

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając zdrowie i bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników wprowadziliśmy zmiany w organizacji pracy GOPS

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając zdrowie i bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu informuje, iż:

 

  1. Wizyty pracownika socjalnego w terenie zostaną ograniczone do minimum.

  2. Dyżury w poszczególnych wsiach zostają zawieszone aż do odwołania.                                                                                                                                                              

  3. Zawieszone zostają również dyżury:

  • psychologa : w środy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Beskidzka 100, 32-600 Grojec oraz we wtorki w Zaborzu, ul. Grojecka 5,

  • prawnika : w I i III środę każdego miesiąca w Gminie Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim.

  1. Świadczenia planowane do wypłaty w kasie GOPS będą doręczone przekazem pocztowym na adres wskazany przez świadczeniobiorcę w złożonym wniosku. Powyższe nie dotyczy świadczeń wypłacanych w formie bonów i w formie rzeczowej, które będą wydawane w planowanym terminie.

  2. Wszelkie sprawy jeżeli jest to możliwe należy załatwiać i procedować w formie elektronicznej i poprzez rozmowy telefonicznie. Prosimy mieszkańców, by ich wizyty w GOPS zostały ograniczone do absolutnego minimum. Kontakt osobisty w siedzibie GOPS będzie możliwy w wyjątkowych przypadkach. Prosimy wcześniej jeżeli jest to możliwe umawiać taką wizytę telefonicznie z pracownikiem GOPS. Poniżej podajemy listę telefonów najważniejszych komórek, do których należy dzwonić załatwiając sprawy:

Sekretariat

(33) 846 64 21

Świadczenia wychowawcze (500+)

(33) 846 64 35

Świadczenia rodzinne

(33) 846 64 25

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

(33) 846 64 25

Karta Dużej Rodziny

(33) 846 64 35

Świadczenia z pomocy społecznej

(33) 846 64 23

Pracownicy socjalni

(33) 846 64 27

(33) 846 64 28

 

  1. Cały czas nie zapominamy i pomagamy tym, których sytuacja jest szczególnie trudna. Pracownicy GOPS pracują normalnie, na bieżąco załatwiają sprawy tak by nikt nie został bez potrzebnego mu wsparcia.  

  2. Została uruchomiona linia telefoniczna pod numerem (33) 846 64 38, pod którym osoby m.in. starsze, samotne, niepełnosprawne w godzinach pracy GOPS mogą skorzystać z telefonicznego wsparcia w formie rozmowy wspierającej, poradnictwa lub zgłosić swoje potrzeby np. w zakresie zakupów żywności czy leków. Pod tym numerem przyjmowane będą również zgłoszenia od osób w kwarantannie potrzebujących wsparcia.

 

Jednocześnie przypominamy o telefonach całodobowych

Sanepid w Oświęcimiu

604 197 624

(33) 843 09 28

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Oświęcimiu

(33) 844 89 80

 

Tagi