„Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

Zapraszamy do kontaktu osoby chętne do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu  planuje przystąpić do programu w formie usługi  opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności,
  • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych )

- poprzez możliwość uzyskania, doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.  

 

Zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu na adres e-mail  gops@gops.gminaoswiecim.pl lub pod numerami telefonu (0-33) 8466427 i (033) 8466427.

 

Szerszych informacji dotyczących Programu można uzyskać również pod wskazanymi danymi teleadresowymi.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020.

 

Tagi