Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa „ Podprogram 2019 ”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Bratnich Serc w Oświęcimiu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa „Podprogram 2019”. Program przewiduje wsparcie dla 100 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Bratnich Serc w Oświęcimiu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa „Podprogram 2019”. 

Aktualnie do pomocy zakwalifikowano 72 osoby, natomiast Program przewiduje wsparcie dla 100 osób.

 

Wymaganym kryterium do odbioru  pomocy żywnościowej  jest  dochód,  który nie  przekracza 200 % kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej:

  •  1056,00 zł. dochód na osobę w rodzinie
  •  1402,00 zł. dochód osoby samotnie gospodarującej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu informuje również, iż wydawanie żywności nastąpi w dniach 24 i 27.04.2020r. (tj. piątek i poniedziałek).

 

Paczka składa się z 7 produktów żywnościowych: cukier, makaron, szynka, groszek z marchewką, herbatniki, ser żółty oraz mleko.

 

Żywność została dostarczona do tutejszego Ośrodka za pośrednictwem Caritas. Swoją pomoc zaoferowała również Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Oświęcim oraz wojsko.

 

Przypominamy, że GOPS w Grojcu kwalifikuje osoby (rodziny) do odbioru  pomocy żywnościowej  i wystawia skierowania dla osób chcących otrzymać  taką formę pomocy. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową, nie objęte stałą pomocą Ośrodka, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu, ul. Beskidzka 100, w celu złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dochody członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

 

Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiologiczne wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w szczególności objęto zagrożonych mieszkańców naszej Gminy, tj. seniorów oraz osoby niepełnosprawne o najniższych dochodach.

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Aneta Albiniak oraz Pani Agnieszka Szul -  pracownicy socjalni GOPS Oświęcim  z/s w Grojcu , tel. (33) 8466427

 

Tagi

GALERIA