Już 1000 rodzin z Gminy Oświęcim korzysta z Karty Dużej Rodziny !

Mieszkańcy Gminy Oświęcim aktywnie korzystają z ogólnopolskiego Programu Karta Dużej Rodziny. Z wnioskiem o wydanie Kart zgłosiło się już 1000 rodzin z naszej Gminy.

Karta wydawana jest każdej osobie uprawnionej do Programu, co stanowi blisko 3 tysiące osób w  Gminie Oświęcim.

Od dnia 1 stycznia 2018r. wprowadzono dodatkową elektroniczną formę Karty (tzw. mKDR), którą wydano już dla prawie 700 osób z naszej Gminy.

 

Natomiast z dniem 1 stycznia 2019r. powiększył się wachlarz osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny.

Od tej daty o Kartę mogą ubiegać się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci- bez względu na ich obecny wiek.

Dokument ten będzie im przysługiwał bezterminowo.

 

Dla mieszkańców Gminy Oświęcim wnioski przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100 - tel. (33) 846 64 30; pokój nr 4.

Wniosek o wydanie Karty można odebrać w GOPS lub pobrać go klikając na link Formularze wniosków i załączników

Przy wypełnianiu wniosku o wydanie KDR bardzo istotne jest podanie aktualnych nazwisk oraz numerów PESEL wszystkich członków rodziny, w tym dorosłych już dzieci.

Bez tych danych nie ma możliwości zweryfikować oraz pozytywnie rozpatrzyć wniosku, jak również złożyć zamówienie na produkcję Kart.

Karta wydawana jest bezpłatnie i niezależnie od dochodu.

 

Karta Dużej Rodziny to pierwszy w Polsce ogólnopolski projekt wspierający duże rodziny.

Dzięki współpracy rządu oraz firm i instytucji każda rodzina, z co najmniej trójką dzieci, może korzystać ze zniżek i ulg przygotowanych specjalnie dla nich.

Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty. Jej posiadanie ułatwia więc dużym rodzinom funkcjonowanie i obniża koszty codziennego życia.

Ponadto w naszej Gminie płacimy mniej za wywóz śmieci segregowanych.

 

Wykaz wszystkich zniżek dostępny jest tutaj.

 

Natomiast bliższe informacje na temat Programu, form Karty znajdą Państwo tutaj.

 

 

Tagi