Świadczenia z funduszu alimentacyjnego z wyższym kryterium dochodowym.

Wyższe kryterium dochodowe, a także wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń – to najważniejsze zmiany w funduszu alimentacyjnym, które przyjęto w rozszerzonej tarczy antykryzysowej.

W przyjętych zmianach w tarczy antykryzysowej znalazły się przygotowane przez MRPiPS zapisy dotyczące podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów.

Przysługują one, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00zł. 

Dzięki nowelizacji Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kryterium to z dniem 1 października 2020r. wzrośnie do kwoty 900,00zł.

 

Zostanie również wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”.

Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900,00zł miesięcznie na osobę w rodzinie nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł. miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100,00zł.

 

Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020r. 

W sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na bieżący okres świadczeniowy mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

 

 

Źródło : Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

Tagi