Ważny komunikat w sprawie 500+ !!!

Przypominamy, że świadczenia wychowawcze (500+) dla wniosków złożonych po 01.07.2019r. na okres zasiłkowy 2019/2021 przyznane zostały Państwu do dnia 31 maja 2021r.

W związku z czym prosimy o nie składanie kolejnych wniosków na dzieci, którym zostało przyznane świadczenie 500+ przed podanymi poniżej terminami:

- od dnia 01 lutego 2021 roku w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,

- od dnia 01 kwietnia 2021 roku w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

 

Tagi