Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Informujemy, że wnioski w formie papierowej można składać w GOPS od 1 sierpnia br. Dotyczy świadczeń : 300+, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

 

Wnioski można nadal składać drogą elektroniczną przez :

 

Z uwagi na pandemię COVID-19 rekomendujemy składanie wniosków w formie elektronicznej

 

Przy składaniu wniosku drogą elektroniczną należy zwrócić szczególną uwagę na wybór organu do którego chcemy przesłać wniosek.

W przypadku naszej Gminy wniosek należy przesłać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Oświęcimiu z/s w Grojcu ul. Beskidzka 100  wpisując  w rubryce „ Wybierz organ właściwy prowadzący postępowanie”  nazwę miejscowości, która jest  siedzibą Ośrodka tj. Grojec  (nie  Grójec i nie Oświęcim). 

 

Sprawy rozpatrywane będą wg. kolejności wpływu wniosku – niezależnie czy wpłynęły w formie elektronicznej czy papierowej.

 

Jednocześnie przypominamy, że świadczenia wychowawcze (500+) dla wniosków złożonych po 01.07.2019r. na okres zasiłkowy 2019/2021 przyznane zostały Państwu do dnia 31 maja 2021r.

W związku z czym prosimy o nie składanie kolejnych wniosków na dzieci, którym zostało przyznane świadczenie 500+ przed podanymi poniżej terminami:

- od dnia 01 lutego 2021 roku w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,

- od dnia 01 kwietnia 2021 roku w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

 

Wszystkie niezbędne formularze dostępne są w siedzibie GOPS oraz na naszej stronie internetowej.

Każdemu świadczeniu przydzielona została zakładka, w której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat : rodzajów i wysokości świadczeń, zasad i kryteriów ich przyznawania, sposobów składania wniosków,  terminów wypłat, a także treści przepisów prawa oraz wszystkie niezbędne  formularze.

Przejdź do odpowiednich zakładek :

1.Dobry Start (300+)

 2. Świadczenia rodzinne 

3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

W TROSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE APELUJEMY :

​   Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie

   W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie.

  Jeśli musisz udać się do Urzędu nie zabieraj ze sobą dzieci

  Zasłoń usta i nos za pomocą maseczki, chusty czy szalika

 Oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachowaj odpowiedni dystans od innych oczekujących

Skorzystaj ze środka dezynfekcyjnego lub chusteczek znajdujących się na holu

 Zrezygnuj z wizyty jeśli masz objawy Covid-19 (np. gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu)

 

 Informujemy, że wdrożyliśmy dodatkowe środki ostrożności, w tym m.in. :

  • w widocznych miejscach zostały zamieszczone informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa,
  • zakupiono dodatkowe ilości środków sanitarnych, w tym maseczek ochronnych i środków dezynfekujących,
  • w holu zostały udostępnione klientom środki do dezynfekcji rąk oraz chusteczki,
  • pracownicy zostali wyposażeni w maski ochronne, środki antybakteryjne i jednorazowe rękawiczki,
  • we wszystkich pomieszczeniach sprzątanie odbywa się z wykorzystaniem preparatów antyseptycznych,
  • pracownicy zostali poinstruowani o sposobie zachowania się w przypadku podejrzenia u niego lub osoby bliskiej zakażeniem koronawirusem.

 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA PONIŻSZYCH STRONACH INTERNETOWYCH :

Koronowirus-informacje i zalecenia

NFZ-Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Główny Inspektorat Sanitarny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu

MR,PiPS -Koronawirus: ważne dla rodziców

MR,PiPS -Koronawirus: ważne dla seniorów

 

Tagi