Numer SOS – Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Numer SOS to siec pomocy pokrzywdzonych przestępstwem i świadków. Tworzą ją ludzie o różnym profilu umiejętności: psychologowie, prawnicy, osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.

 

Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości.

Więcej infromacji na stronie : http://pokrzywdzeni.online/

 

 

Tagi