GOPS otrzymał dotację z Projektu „Kooperacje 3D

Wójt Gminy Oświęcim podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na udzielenie pomocy finansowej w ramach Projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

 

 

Wsparcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

W ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu otrzymał 17.550zł. z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, środków i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz sprzętu i wyposażenia służącego ochronie pracowników GOPS i klientów w dobie pandemii koronawirusa.

 

Dotacja winna być wykorzystania do 15 listopada 2020r.

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oświęcimiu

        /-/ Anna Chojnacka

 

 

Tagi