Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oświęcim-spotkanie warsztatowe

W dniu 08 października 2020r. w Sali Domu Ludowego w Grojcu odbyło się spotkanie warsztatowe w związku z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oświęcim na lata 2021–2025, którego inicjatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu.

Strategia jest dokumentem, który ma wyznaczyć kierunki rozwoju społecznego na terenie Gminy Oświęcim, do  jej opracowania niezbędna jest współpraca całej społeczności gminy. 

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędu gminy, instytucji działających na terenie gminy, organizacji społecznych, radni, sołtysi oraz mieszkańcy.

 

W trakcie wspólnej dyskusji diagnozowano główne problemy społeczne z jakimi borykają się mieszkańcy, przedstawiono opinie przedstawicieli Gminy Oświęcim w zakresie wypracowania diagnozy społeczno – gospodarczej Gminy Oświęcim oraz określono cele i zadania do realizacji.                  

Strategia jest dokumentem, który ma wyznaczyć kierunki rozwoju społecznego na terenie Gminy Oświęcim, do  jej opracowania niezbędna jest współpraca całej społeczności gminy. 

 

Tagi

GALERIA