Program „Czyste Powietrze” - wydawanie zaświadczeń o dochodzie

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu został wyznaczony do wydawania zaświadczeń o dochodzie uprawniających do podwyższonego dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

 

Wnioski o wydanie przedmiotowych zaświadczeń należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100, tel. (33) 846 64 25.

 

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny jest tutaj.

  

W związku ze stanem epidemii rekomendujemy składanie wniosków w formie elektronicznej.

 

Prosimy również zapoznać się z obecnym trybem pracy GOPS : https://gops.gminaoswiecim.pl/pl/2305/17611/praca-zdalna-w-gops-od-3-listopada-mieszkancy-nie-zostana-pozbawieni-pomocy.html

 

Podstawa prawna wydawania zaświadczeń : art. 11 ust. 10g Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

 

 

Bliższe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” dostępne są :

 

 

Tagi