Paczki Mikołajkowe dla najmłodszych

Wzorem lat ubiegłych GOPS zorganizował paczki Mikołajkowe dla najmłodszych podopiecznych korzystających ze wsparcia tut Ośrodka z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego w myśl ustawy o pomocy społecznej.

Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu zorganizował paczki Mikołajkowe dla najmłodszych podopiecznych korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego w myśl ustawy o pomocy społecznej.

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną oraz konieczność zachowania szczególnej ostrożności w dniu 4 grudnia 2020r. przekazano paczki dla 17 dzieci w wieku od 1-12 lat.

W tym roku dzieci nie uczestniczyły w żadnym przedstawieniu.

 

W skład paczek wchodziły słodycze. Powyższe przedsięwzięcie sfinansowano ze środków własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

 

 

         Paczki mikołajkowe

Tagi