Najubożsi otrzymali paczki świąteczne z GOPS

Dla najuboższych mieszkańców naszej Gminy GOPS przygotował paczki świąteczne. Specjalnie skompletowane paczki otrzymały 53 rodziny z naszej Gminy.

 

 

Przygotowano 3 rodzaje paczek:  mała, duża oraz paczka indywidualna.

 

Pracownicy socjalni wytypowali:

- 49 rodzin do paczki małej  (od 1 do 2 osób w gospodarstwie domowych),

- 3 rodziny do paczki dużej (powyżej 5 osób w gospodarstwie domowym),

- 1 rodzinę do paczki indywidualnej.

 

Otrzymały je rodziny, których dochód kształtuje się poniżej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

 

Paczki zostały przekazane w dniu 21.12.2020r. Osobom mającym problemy w poruszaniu się, paczki zostały dostarczone do gospodarstw domowych przez pracowników socjalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Tagi