Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym – od dnia 1 lipca br. przyjmujemy wnioski elektroniczne

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 można składać w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2021r.

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 można składać :

  • od dnia 1 lipca 2021r. w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Empatia
  • od dnia 1 sierpnia 2021r.  w formie papierowej.

 

Z uwagi na pandemię COVID-19 rekomendujemy składanie wniosków w formie elektronicznej.

 

Przy składaniu wniosku drogą elektroniczną należy zwrócić szczególną uwagę na wybór organu do którego chcemy przesłać wniosek.

W przypadku naszej Gminy wniosek należy przesłać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Oświęcimiu z/s w Grojcu ul. Beskidzka 100  wpisując  w rubryce „ Wybierz organ właściwy prowadzący postępowanie”  nazwę miejscowości, która jest  siedzibą Ośrodka tj. Grojec  (nie  Grójec i nie Oświęcim). 

 

Sprawy rozpatrywane będą wg. kolejności wpływu wniosku – niezależnie czy wpłynęły w formie elektronicznej czy papierowej.

 

Jednocześnie informujemy, że w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 marca 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów opracowane zostały nowe formularze wniosków i załączników na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022.

Formularze dostępne są w siedzibie GOPS oraz do pobrania tutaj

 

Kwoty świadczeń oraz kryteria dochodowe pozostają bez zmian.

 

Na stronie internetowej GOPS-u każdemu świadczeniu przydzielona została zakładka, w której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat : rodzajów i wysokości świadczeń, zasad i kryteriów ich przyznawania, sposobów składania wniosków,  terminów wypłat, a także treści przepisów prawa oraz wszystkie niezbędne  formularze.

Przejdź do odpowiednich zakładek :

1. Świadczenia rodzinne :

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki

b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)

c) zasiłek pielęgnacyjny

d) specjalny zasiłek opiekuńczy

e) świadczenie pielęgnacyjne

f) świadczenie rodzicielskie 

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

3. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

 

 

W TROSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE APELUJEMY :

​   Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie

   W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie.

  Jeśli musisz udać się do Urzędu nie zabieraj ze sobą dzieci

  Zasłoń usta i nos za pomocą maseczki

 Oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachowaj odpowiedni dystans od innych oczekujących

Skorzystaj ze środka dezynfekcyjnego lub chusteczek znajdujących się na holu

   Zrezygnuj z wizyty jeśli masz objawy Covid-19 (np. gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu)

 

 Informujemy, że wdrożyliśmy dodatkowe środki ostrożności, w tym m.in. :

  • w widocznych miejscach zostały zamieszczone informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa,
  • zakupiono dodatkowe ilości środków sanitarnych, w tym maseczek ochronnych i środków dezynfekujących,
  • w holu zostały udostępnione klientom środki do dezynfekcji rąk oraz chusteczki,
  • pracownicy zostali wyposażeni w maski ochronne, środki antybakteryjne i jednorazowe rękawiczki,
  • we wszystkich pomieszczeniach sprzątanie odbywa się z wykorzystaniem preparatów antyseptycznych,
  • pracownicy zostali poinstruowani o sposobie zachowania się w przypadku podejrzenia u niego lub osoby bliskiej zakażeniem koronawirusem.

 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA PONIŻSZYCH STRONACH INTERNETOWYCH :

Koronowirus-informacje i zalecenia

NFZ-Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Główny Inspektorat Sanitarny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu

MR,PiPS -Koronawirus: ważne dla rodziców

MR,PiPS -Koronawirus: ważne dla seniorów

 

Tagi