Opieka wytchnieniowa – 2 wolne miejsca dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

GOPS informuje, iż dysponuje dwoma wolnymi miejscami dla opiekunów dziecka z niepełnosprawnościami na usługi opieki wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu informuje, iż dysponuje dwoma wolnymi miejscami dla opiekunów dziecka z niepełnosprawnościami na usługi opieki wytchnieniowej  w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania świadczonymi w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Osoby chętne do skorzystania z tej formy wsparcia prosimy o składanie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu ul. Beskidzka 100 niezbędnych dokumentów (formularze do pobrania na dole komunikatu) :

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021
  2. Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg. zmodyfikowanej skali FIM
  3. Kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
  4. Obowiązek informacyjny – podpisany
  5. Oświadczenie COVID 19 – podpisane
  6. Informacje do oceny wg. skali FIM  - do zapoznania

 

W przypadku dużej liczby chętnych Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

 

Szczegółowych informacji w sprawie Programu udziela Pani Anna Chojnacka telefon (033) 846 64 22 email :  a.chojnacka@gops.gminaoswiecim.pl

 

Tagi