Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym – złóż wniosek by zachować ciągłość wypłat

Przypominamy, że świadczenia z rodzinne jak i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na roczne okresy świadczeniowe. Aby zachować ciągłość uprawnień do przedmiotowych świadczeń należy złożyć nowy wniosek w terminie do 31 października br. -świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 30 listopada br.- świadczenia rodzinne,

 

Przypominamy, że świadczenia z rodzinne jak i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na roczne okresy świadczeniowe, które trwają :

 • w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 • a przy świadczeniach rodzinnych (tj. zasiłku rodzinnego i dodatków) od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego,

 

Aby zachować ciągłość uprawnień do przedmiotowych świadczeń należy złożyć nowy wniosek w terminie do :

 • 31 października -świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 • 30 listopada- świadczenia rodzinne,

 

Ustalenie uprawnień na nowy okres oraz terminy wypłat wyglądają następująco :

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w przypadku gdy wniosek wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony w terminie  :
 1. do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc październik następuje do 31 października,
 2. do 1 września do 30 września – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
 3. do 1 października do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia,
 4. do 1 listopada do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia następnego roku.
 • Świadczenia rodzinne- w przypadku gdy wniosek wraz z dokumentami na nowy okres zasiłkowy zostanie złoży w terminie  :
 1. do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
 2. od 1 września do 31 października - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 3. od 1 listopada do 31 grudnia - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2020r. (pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane).

Kwoty świadczeń oraz kryteria dochodowe pozostają bez zmian.

 

Pozostałe szczegółowe informacje oraz wzory formularzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach :

Świadczenia rodzinne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Tagi