Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2022r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 2.119,00zł. miesięcznie. Wypłaty przedmiotowych świadczeń w miesiącu styczniu 2022r. będą zrealizowane przez GOPS w zwaloryzowanych kwotach.

Podstawa prawna : Rozporządzenie Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022

Tagi