Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2023 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 2.458,00zł. miesięcznie. Wypłaty przedmiotowych świadczeń w miesiącu styczniu 2023 r. będą zrealizowane przez GOPS w zwaloryzowanych kwotach.

Podstawa prawna : Rozporządzenie Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023

 

 

Tagi