Jednorazowa pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy / одноразової грошової допомоги громадянам України

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.Wnioski prosimy składać w godz.8.00-14.00. W tym czasie dyżuruje też tłumacz języka ukraińskiego. Приймаємо заяви на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу.

 

Pomoc przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

Skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

 

W Gminie Oświęcim przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu, ul. Beskidzka 100- w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

W tym czasie dyżuruje też tłumacz języka ukraińskiego.

 

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

  1. Imię (imiona) i nazwisko
  2. Data urodzenia
  3. Obywatelstwo
  4. Płeć
  5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
  6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  7. Adres pobytu
  8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
  9. Numer PESEL
  10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

Wypłata jednorazowego świadczenia uzależniona jest od otrzymania środków z budżetu państwa.

Pозпочнуться прийом заявок на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу, призначеної для утримання, зокрема покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори.

 

Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого 2022 і які внесені до реєстру PESEL.

 

 У гміні Освенцим заявки приймаються в Гмінному центрі соціальної допомоги, вул. Бескидзка 100, Гроєць з 7:00 до 15:00 з понеділка по п’ятницю.

 

Заява про виплату допомоги подається особою, яка має право, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

 

Обсяг інформації, зібраної при прийомі заявок на виплату пільг:

1. Ім'я (імена) та прізвище

2. Дата народження

3. Громадянство

4. Стать

5. Тип документа, на якому базується межа

6. Серія та номер документа, що становить підставу для перетину кордону, відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща

7. Адреса проживання

8. Контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти

9. Номер ПЕСЕЛЯ.

10. Номер платіжного рахунка, на який буде виплачуватися допомога (якщо особа має такий номер)

 

Виплата одноразової допомоги залежить від надходження коштів з державного бюджету.

 

Tagi