ZUS : artykuły w języku polskim i ukraińskim na temat pomocy, którą uchodźcy mogą uzyskać w ZUS

ZUS przygotował artykuły w języku polskim i ukraińskim z niezbędnymi informacjami o świadczeniach, z których mogą skorzystać uchodźcy z Ukrainy. Jednocześnie uruchomił Infolinię pod numerem 22 444 02 55 udzielającą infromacji o świadczeniach. Інфолінія про сімейні виплати для громадян України 22 444 02 55

I. Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy \ Інфолінія про сімейні виплати для громадян України

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ruszyla-infolinia-w-sprawie-swiadczen-rodzinnych-dla-obywateli-ukrainy/3204288
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/infolinia-pro-simejni-viplati-dla-gromadan-ukraini/4506159

 

II. Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko \ Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину

 1. https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Wsparcie+finansowe+dla+obywateli+Ukrainy%2C+kt%C3%B3rzy+maj%C4%85+pod+opiek%C4%85+dziecko.docx/a6ffcf99-51af-14b6-94c0-60d99114321f
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/material-na-dopomoga-dla-gromadan-ukraini-aki-maut-ditinu/4499114

 

III. Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy \ Допомога на дитину 500+ для громадян України

 1. https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Wyja%C5%9Bnienie+dot+500%2B.docx/86b0c520-32e1-5688-0ad9-c2a1e28ab229
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/dopomoga-na-ditinu-500-dla-gromadan-ukraini/4490275

 

IV. E-wizyta w ZUS \ Е-візит до Закладу Соціального Страхування [ЗСС- ЗУС]

 1. https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/E-wizyta+%28ukrai%C5%84ski%29.docx/18f6a37a-3219-2211-3f1f-5892b1208e4e
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/e-vizit-do-zakladu-social-nogo-strahuvanna-zss-zus-/4490240

 

V. Informacja dla uchodźców z  Ukrainy mających zamiar podjąć pracę w Polsce \ Інформація для біженців з України які хочуть розпочати роботу в Польщі Види соціального страхування в Польщі

 1. https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Informacja+dla+uchod%C5%BAc%C3%B3w+z++Ukrainy+maj%C4%85cych+zamiar+podj%C4%85%C4%87+prac%C4%99+w+Polsce.docx/b71e9b30-0276-8f60-78c0-14ce4ad64e5d
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/informacia-dla-bizenciv-z-ukraini-aki-hocut-rozpocati-robotu-v-pol-si-vidi-social-nogo-strahuvanna-v-pol-si/4485477

 

VI. Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy, którzy przestali pobierać emeryturę i rentę oraz opuścili terytorium Ukrainy \ Важлива інформація для біженців з України, які перестали тримавати пенсію і пенсію по інвалідності і виїхали з території України

 1. https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Wa%C5%BCny+komunikat++dla+uchod%C5%BAc%C3%B3w+z+Ukrainy+kt%C3%B3rzy+przestali+otrzymywa%C4%87+eme....docx/7d9b14b7-25a0-2c0e-6add-67031c940d14
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/vazliva-informacia-dla-bizenciv-z-ukraini-aki-perestali-trimavati-pensiu-i-pensiu-po-invalidnosti-i-viihali-z-teritorii-ukraini/4485527

 

VII. Informacja dla obywateli Ukrainy podejmujących w Polsce pracę. Podstawowe zasiłki z ubezpieczenia chorobowego \ Базові виплати на випадок хвороби

 1. https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Informacja+dla+obywateli+Ukrainy+-+ZASI%C5%81KI+-+UA.docx/7b5f1cbe-6af9-f640-1715-b0aa881de70d
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/bazovi-viplati-na-vipadok-hvorobi/4484650

 

VIII. Świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Informacja dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w Polsce, będących rodzicami 

 1. https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/500+i+rko+dla+obywateli+Ukrainy+UA.docx/af55012d-4223-0c4d-5d1c-cf4840b6273b
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/dopomoga-na-vihovanna-500-i-simejnij-kapital-opiki/4483594

 

IX. Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) \ Платформа електронних послуг ZUS (ПЕП ЗСС або PUE ZUS)

 1. https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/Patforma+Us%C5%82ug+Elektronicznych+ZUS.docx/ffa26fed-b9c0-bb04-2432-ff2e3c0345ac
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/platforma-elektronnih-poslug-zus-pep-zss-abo-pue-zus-/4482628

 

X. Informacja o ZUS \ Заклад соціального страхування (ZUS)

 1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/zaklad-social-nogo-strahuvanna-zus-/4482593

 

XI. Emerytury i świadczenia dla osób, które pracowały na Ukrainie (broszura pdf) \ Пенсії та допомоги для осіб, які працювали в Україні (брошурa pdf)

 1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/2/pensii-ta-dopomogi-dla-osib-aki-pracuvali-v-ukraini-brosura-pdf-/4487799

Dodatkowo ZUS informuje, że aby uniknąć stania w kolejce, pod numerem tel. 32 649 12 20 (obsługiwany w języku polskim) można umówić wizytę na konkretną godzinę w oddziale w Chrzanowie  i inspektoratach w Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach.

Tagi