Przyjmowanie wniosków od uchodźców z Ukrainy w celu ustalenia uprawnień do świadczenia w wysokości 300,00 zł., świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej-zmiana dni

Wraz z wejściem w życie tzw. spec ustawy GOPS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie świadczeń dla uchodźców. Wnioski prosimy składać w poniedziałki, środy i piątki w godz.8.00-14.00. W tym czasie dyżuruje tłumacz języka ukraińskiego. Druki wniosków dostępne są w treści ogłoszenia.

 

Obywatelowi Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL przysługuje następująca pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu :

1. Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 300,00zł. na osobę / одноразової грошової допомоги громадянам України

2. Świadczenia rodzinne na dzieci / ПРАВА НА СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ ТА ДОПЛАТИ ДО СІМЕЙНОЇ ДОПОМОГИ

3. Świadczenia z pomocy społecznej, np. refundacja obiadów dla dzieci w przedszkolu i w szkole.

 

Krok po kroku :

  • Jeśli mozesz pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia. Druki znajdują się poniżej.

Wniosek o świadczenia rodzinne składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski prosimy składać w poniedziałki, środy i piątki w godz.8.00-14.00.

W tym czasie dyżuruje tłumacz języka ukraińskiego.

Należy mieć na uwadze, że czas przyjmowania niewypełnionych wniosków o jednorazowe świadczenie świadczenie w wysokosci 300zł., świadczenia rodzinne czy świadczenia z pomocy społecznej wynosi około 1 godziny.

Zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Oznacza to, że wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim, w tym wypełnione w języku polskim.

 

Więcej oświadczeniach oraz druki wniosków znajdziesz tutaj :

Druki wniosków w języku polskim

Pomocnicze druki wniosków w języku ukraińskim

 

Tagi