Zapisy do Programu Operacyjnego- Pomoc Żywnościowa

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową, nie objęte stałą pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, powinny nawiązać kontakt z GOPS osobisty lub telefoniczny pod numerem 33 846 64 27.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu podjął współpracę z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

 

Pierwsza edycja wydawania żywności w formie paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Oświęcim odbędzie się w maju 2022 r.

 

Pomoc w ramach POPŻ przysługuje, jeśli dochód netto nie przekracza:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 1707,20 zł

- w przypadku osoby w rodzinie: 1320,00 zł

 

GOPS kwalifikuje osoby/ rodziny do otrzymywania  pomocy żywnościowej i wystawia skierowania dla osób chcących otrzymać  taką formę pomocy.

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową, nie objęte stałą pomocą GOPS, powinny nawiązać kontakt osobisty lub telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100 pod numerem telefonu 33 846 64 27.

Z programu mogą skorzystać również obywatele Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zmuszeni byli opuścić swój kraj po dniu 24 lutego 2022 r. 

 

Dodatkowych informacji udzielają Pani Aneta Albiniak oraz Pani Agnieszka Szul-  pracownicy socjalni GOPS, tel. 33 846 64 27.

Tagi