Terminy wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

GOPS informuje, że w dniach: • Piątek 20.05.2022r. godz. 11:00-14:00 • Poniedziałek 23.05.2022r. godz. 08:00 – 14:00 • Wtorek 24.05.2022r. godz. 08:00 – 14:00 • Środa 25.05.2022r. godz. 11:00-14:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Rajsku przy ul. Edukacyjnej 11 będzie wydana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu informuje, że w dniach:

  • Piątek 20.05.2022r. godz. 11:00-14:00
  • Poniedziałek 23.05.2022r. godz. 08:00 – 14:00
  • Wtorek 24.05.2022r. godz. 08:00 – 14:00
  • Środa 25.05.2022r. godz. 11:00-14:00

będzie wydana żywność w ramach pierwszej edycji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020, podprogram 2021.

 

Żywność wydawana będzie w budynku Szkoły Podstawowej w Rajsku tj. ul. Edukacyjna 11.

 

Beneficjentami Programu są również potrzebujące osoby/rodziny z Ukrainy.

 

Przypominamy, że Ośrodek nadal kwalifikuje osoby/rodziny do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z następującymi kryteriami tj. dochód netto nie przekracza:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 1707,20 zł

- w przypadku osoby w rodzinie: 1320,00 zł

 

Dodatkowych informacji udzielają Pani Aneta Albiniak oraz Pani Agnieszka Szul-  pracownicy socjalni GOPS, tel. 33 846 64 27.

Tagi