Dodatek węglowy- przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty

Dzisiejsza nowelizacja Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przedłużyła termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty dodatku węglowego do 60 dni.

W dniu dzisiejszym weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na mocy której przedłużono termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty dodatku węglowego do 60 dni.

 

Jednocześnie informujemy, że wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie, a jego realizacja uzależniona jest od otrzymania środków finansowych od Wojewody Małopolskiego.

Jednakże pomimo złożonego zapotrzebowania Gmina Oświęcim do dnia dzisiejszego nie otrzymała dotacji na realizację przedmiotowego zadania.

Zatem wypłata świadczeń podjęta będzie z chwilą otrzymania środków na ten cel- o czym powiadomimy Państwa w odrębnych komunikacie.

Tagi