Dodatek węglowy- rozpoczynamy wypłatę świadczenia

Informujemy, że Gmina Oświęcim otrzymała pierwszą ratę dotacji na realizację wypłat dodatku węglowego. Pierwsze wypłaty świadczenia rozpoczną się z końcem bieżącego miesiąca.

Jednocześnie przypominamy, że Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przedłużono termin wypłaty dodatku węglowego do 60 dni.

 

Przypominamy również, że przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzymuje  informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy we wniosku nie wskazano adresu poczty – informację taką można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu.

Nieodebranie przedmiotowej informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

 

Tagi