Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym – nowe formularze

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2023/2024 można składać : - od dnia 1 lipca 2023 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Empatia - od dnia 1 sierpnia 2023 r. w formie papierowej.

Przypominamy, że świadczenia z rodzinne jak i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na roczne okresy świadczeniowe, które trwają :

  • w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
  • a przy świadczeniach rodzinnych (tj. zasiłku rodzinnego i dodatków) od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

 

Aby zachować ciągłość uprawnień do przedmiotowych świadczeń należy złożyć nowy wniosek w terminie do dnia :

  • 31 października - świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • 30 listopada - świadczenia rodzinne.

 

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2023/2024 można składać :

  • od dnia 1 lipca 2023 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Empatia
  • od dnia 1 sierpnia 2023 r.  w formie papierowej.

 

W związku z ostatnimi nowelizacjami ustaw obowiązują nowe formularze wniosków.

Wszystkie niezbędne formularze dostępne są w siedzibie GOPS oraz na naszej stronie internetowej.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2022 r.  (pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane).

 

Kwoty świadczeń oraz kryteria dochodowe do świadczeń rodzinnych pozostają bez zmian.

Natomiast podwyższone zostało kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego do kwoty 1.209,00zl.

 

Pozostałe szczegółowe informacje oraz wzory formularzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach :

Świadczenia rodzinne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

Tagi