Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

                                  INFORMACJA O WYNIKU NABORU
                               NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
 KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚWIĘCIMIU
 
                                                   informuje, że
                  w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko
                w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu
                                         do zatrudnienia na stanowisku
 
                                               Pracownik socjalny        
                                           
                                                 wybrana została
 
                    Pani   WIOLETA BROMBOSZ zamieszkała PORĘBA WIELKA
 
                              
                          
                                               UZASADNIENIE WYBORU
 
Pani Wioleta Brombosz w II turze naboru uzyskała najwyższą ilość punktów z przeprowadzonego testu i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
 
Grojec, dnia 02.11.2011r.                                      
                         Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                     w Oświęcimiu
                                                                                                                         /-/ Anna Chojnacka

 

Tagi