Nauka pływania dla niepełnosprawnych dzieci


 

Dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki)  na basenie w Oświęcimiu odbywają się zajęcia nauki pływania.

Ich adresatem  są dzieci z rodzin objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu oraz dzieci niepełnosprawne.

Udział w zajęciach i opieka instruktora są bezpłatne. Zainteresowani ponoszą koszty dojazdu.

Działanie  sekcji  pływackiej  jest  elementem  realizacji  ,,Systemu  Profilaktyki i  Opieki  nad  Dzieckiem  i  Rodziną w Gminie Oświęcim na lata 2008-2013”

 

 

 

 

 

Bliższe informacje udziela pod nr telefonu GOPS –Pani Edyta Ziajka (33) 846 64 28 i 846 64 38

Tagi