Bezpłatna pomoc specjalistyczna dla mieszkańców Gminy Oświęcim


    W ramach Systemu Pofilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Oświęcim  w bieżącym roku nadal działa Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny który udziela bezpłatnej pomocy specjalistycznej dla mieszkańców Gminy Oświęcim.

 
 
P S Y C H O L O G
przyjmuje w każdą środę w godzinach od 1400 do 1700, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Beskidzka 100 (Stawy Grojeckie )
P E D A G O G
przyjmuje w każdą środę w godzinach od 1400 do 1700, w Gminnym Gimnazjum nr 2 w Zaborzu ul. Jezioro 2
 
WYMAGANE WCZEŚNIEJSZE USTALENIE TERMINU SPOTKANIA
Bliższe informacje, możliwość umówienia terminu pod nr telefonu: +48 33 846 64 27, 846 64 37
 

 

Tagi