Fundusz Alimentacyjny-rozpoczęto przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu informuje, iż od dnia 01.08.2013r. rozpoczął przyjmowanie nowych wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 01.10.2013r. do dnia 30.09.2014r.

W przypadku osoby uprawnionej powyżej 18 roku życia, dla zachowania uprawnień do świadczeń za m-c 09.2013r., konieczne jest dostarczenie do dnia 30.09.2013r., zaświadczenia szkolnego lub złożenie oświadczenia o uczęszczaniu  do szkoły.

 

Ponadto informujemy, że :

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie :

1)     do dnia 30 września – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 30 listopada,

2)     od dnia 1 października do dnia 30 listopada - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 grudnia.

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2012/2013 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2012r. pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane.

Pozostałe szczegółowe informacje oraz wzory formularzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce  Fundusz Alimentacyjny

 

Tagi