Podsumowanie debaty społecznej nt. przemocy w rodzinie


24 lipca 2013 w Brzezince, w ramach rządowego programu „ Razem Bezpieczniej” Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu zorganizowała debatę społeczną. Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.  

 

W debacie uczestniczyli: Pani Agata Wiśniowska - Zastępca Wójta Gminy Oświęcim, Pan Adam Sowa – Zastępca Komendanta Policji w Oświęcimiu, Pani Anna Chojnacka- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Pani Beata Świętek- Sędzia z Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Pan Michał Rejman - Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.
 
W trakcie spotkania przedstawiciel Policji Pan Jacek Ślusarczyk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Chojnacka przedstawili dane statystyczne oraz działania podejmowane przez GOPS i KPP w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W dalszej części głos zabrali przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, omawiając zagadnienia dotyczące postępowania w sprawach karnych, związanych ze ściganiem sprawców oraz podkreślając jak ważnym w postępowaniu karnym jest wsparcie osób poszkodowanych ze strony świadków.
Pani Agata Wiśniowska Zastępca Wójta Gminy Oświęcim oraz Pan Andrzej Ryszka sołtys wsi Brzezinka podkreślili słuszność organizowania debat społecznych. Uwidocznienie zjawiska przemocy, zwiększona świadomość społeczna przyczyni się do minimalizacji tego zjawiska, pozwoli na objęcie pomocą większą ilość osób poszkodowanych. Znajomość przepisów, świadomość możliwości uzyskania pomocy skłoni osoby doświadczające przemocy do zgłoszenia problemu i odwagi zwrócenia się o pomoc.
Pan Adam Sowa I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu podkreślał, jak ważną jest  stanowcza reakcja społeczności lokalnej, przełamanie stereotypów pozwalających na efektywne działanie służb i instytucji powołanych do walki z przemocą w rodzinie.
 
Przemoc w rodzinie istniała zawsze, niezależnie od kultury, statusu socjoekonomicznego, miejsca zamieszkania. Nie jest już prywatną sprawą rodziny, stała się przedmiotem badań naukowych i obiektem zainteresowań praktyków, zajmujących się pomocą w sytuacjach kryzysowych.
 
 
  
Tagi