Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych!

Informujemy, że od dnia 01.09.2013r. będzie można składać nowe wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2013r. do 31.10.2014r.
 
 
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinnych na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie :
1)     do dnia 30 września – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 30 listopada,
2)     od dnia 1 października do dnia 30 listopada - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 grudnia.
 
Prawo do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2013/2014 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2012r. ( pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane).
 
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku dziecka uczącego się w szkole ponadgimnazjalnej konieczne jest dostarczenie do dnia 30.09.2013r., zaświadczenia szkolnego lub złożenie oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
Jest ono niezbędne do wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- a w przypadku dziecka które ukończyło 18 rok życia również do wypłaty zasiłku rodzinnego.
 
Pozostałe szczegółowe informacje oraz wzory formularzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Świadczenia rodzinne
Tagi