Informacja o wyborze oferty

W prowadzonym rozeznaniu cenowym na wykonanie : Sporządzenie indywidualnych diagnoz potrzeb oraz świadczenie poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców gminy Oświęcim uczestniczących w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim".


 Grojec dnia 18.02.2014 r.  

 

  

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  

 

 

W prowadzonym rozeznaniu cenowym na wykonanie :  

 

Sporządzenie indywidualnych diagnoz potrzeb oraz świadczenie poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców gminy Oświęcim uczestniczących w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim”

 

 

Wykaz złożonych ofert

 

 

 

Lp.

Wykonawca nazwa adres

Cena za h usługi

1

SOBRIETAS - Michała Gleczman Sp.J., ul. Powstańców Śląskich 21, 32-600 Oświęcim

60zł

2

Marta Kostecka - Korbiel SAMODOŚWIADCZALNIA SZKOLENIA-PORADNICTWO, ul. Miechowity 17/39, 31-475 Kraków

90zł

 

 

Wybrano ofertę (nazwa Firmy): Oferta Nr 1 

 

SOBRIETAS - Michała Gleczman Sp.J., ul. Powstańców Śląskich 21, 32-600 Oświęcim 

Cena oferty brutto : 60,00zł/h,

Łączna cena oferty brutto: 4 740,00zł

 

UZASADNIENIE : najkorzystniejsza oferta

 

 

 

 

   Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oświęcimiu

/-/ Anna Chojnacka

 

 

 

Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców
Gminy Oświęcim”

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego

 

 

Tagi