Dziki Zachód zdobyty!

W dniu 30.08.2016r. odbyła się wycieczka do Parku Rozrywki- Western-Twinpigs w Żorach dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

 

W dniu 30.08.2016r. odbyła się wycieczka do Parku Rozrywki- Western-Twinpigs w Żorach dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. W wycieczce wzięło udział 22 dzieci oraz 14 osób dorosłych i 2 pracowników GOPS.

 

Celem wycieczki była integracja rodzin oraz dzieci objętych usługą asystenta rodziny, pokazanie możliwości spędzania wolnego czasu rodziców i dzieci oraz podniesienie poczucia własnej wartości poprzez poczucie „bycia zaopiekowanym”.

 

Po przybyciu do Żor miało miejsce zwiedzanie Muzeum Ognia, w którym najpierw zobaczyliśmy film o historii jego powstania. Tam każdy może zostać odkrywcą, multimedialna ekspozycja oraz urządzenia  doświadczalne to nie tylko dobra zabawa, ale także ciekawe uzupełnienie procesu nauczania. Wystawę zaprojektowano w ten sposób, by umożliwić odwiedzającym samodzielnie zapoznawanie się z jej zawartością.

 

Kolejnym etapem naszej wycieczki było zwiedzanie Miasteczka Westernowego i korzystanie z jego atrakcji: małe zoo, nawiedzona sztolnia, hydro atrakcja, strzelnica Texas, kino 5D, planetarium. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy pokazujące sceny z życia „dzikiego zachodu”, takie jak: pokaz rewolwerowców, napad na bank, pokazy iluzji Tomasza Kabisa.

Uczestnikom wycieczki sprzyjała ładna pogoda, wszyscy wrócili zadowoleni w dobrych humorach.

Tagi

GALERIA