Chcesz pomóc potrzebującym?

 

Jeżeli chcesz oddać potrzebującym zbędną odzież, artykuły AGD, wózki dziecięce, meble itp. - rzeczy te można przywozić do siedziby Ośrodka w Grojcu przy ul. Beskidzkiej 100.

Rzeczy powinny być czyste i nie uszkodzone.

Przy przekazywaniu mebli lub większego sprzętu AGD  - Ośrodek pośredniczy pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.

 

                 Gwarantujemy że dary trafią do naprawdę potrzebujących rodzin i osób

 

Jeżeli chcesz przekazać na rzecz osób ubogich środki finansowe prosimy je wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy Oświęcim (z dopiskiem "darowizna- GOPS") :

 

Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu 35 8110 1023 2003 0310 7884 00129

 

Środki uzyskane z wpłat pieniężnych przeznaczane są przede wszystkim na zakup paczek mikołajkowych dla ubogich dzieci oraz pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych (np. powodzi).