Znajdź swojego pracownika socjalnego

 Kontakt z pracownikami socjalnymi można uzyskać :

 • dzwoniąc do Ośrodka pod numery : +48 (33) 846 64 27; 846 64 28
 • pisząc pod e-mail (patrz poniżej)
 • poprzez osobisty kontakt - w siedzibie Ośrodka : Grojec, ul. Beskidzka 100, w godz. 700 - 1100  ( po godzinie 1100 w Ośrodku pełni dyżur co najmniej jeden pracownik socjalny do godz. 1500, a we wtorki do godz.1700 )  
 • lub w terenowym punkcie przyjęć :

Wykaz terenowych punktów przyjęć pracowników socjalnych :

Babice

 Dom Ludowy

w poniedziałki w godz. 700-1100

Brzezinka

pomieszczenie naprzeciwko Biura Sołtysa przy ul. Czernichowskiej 4

w środy w godz. 700-1100

Poręba Wielka

 Dom Ludowy

w poniedziałki w godz.700-1100

Rajsko

Biuro sołtysa w remizie OSP

w środy w godz. 700-1100

Włosienica

 Świetlica w remizie OSP

w czwartki w godz.1100-1300

Zaborze

Świetlica wiejska w Zaborzu,

ul. Grojecka 5

w czwartki w godz. 700 - 1100

 

 

  Pracownicy socjalni ds. przemocy w rodzinie (cały teren gminy Oświęcim) przyjmują :

  

 Każdemu pracownikowi socjalnemu przydzielony jest teren swojego działania. Podział terenu następuje według miejscowości.

Znajdź swojego pracownika socjalnego wybierając miejscowość w której mieszkasz :

 

Babice:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Babice jest Marzena Kubiczek, która przyjmuje :
 • w siedzibie Ośrodka : wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 700 - 1500

 • w terenowym punkcie przyjęć : w Babicach w Domu Ludowym, w poniedziałek w godz. 700- 1100

 • e'mail:  m.kubiczek@gops.gminaoswiecim.pl     

 

Broszkowice:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Broszkowice jest Ewa Kinalska, która przyjmuje :

 •  w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 700 - 1500  
 •  w terenowym punkcie przyjęć : w świetlicy wiejskiej w Zaborzu, ul. Grojecka 5, w czwartek w godz. 700 - 1100
 •  e'mail:  e.kinalska@gops.gminaoswiecim.pl    

 

Brzezinka:
Pracownikami socjalnymi obsługującymi Brzezinkę są :

Marzena Kubiczek- ulice : Babicka, Bukowa, Anny Chrostek, Czarna, Ciasna, Czernichowska Działkowa, Górnicza, Jakubowskiego, Kasztanowa, Łubinowa, Malinowa, Męczeństwa Narodów, Niwy, Pastwiskowa, Pławska, Seniora, Skotnicka, Sportowa, Strażacka, Zapłocie.

Przyjmuje :

 • w siedzibie Ośrodka : wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 700 - 1500

 • w terenowym punkcie przyjęć : w Babicach w Domu Ludowym, w poniedziałek w godz. 700- 1100

 • e'mail:  m.kubiczek@gops.gminaoswiecim.pl    

Wioleta Brombosz - ulice : Wiślana, Brzozowa, Piwniczna, Ofiar Faszyzmu, Szkolna, Torowa, Wierzbowa, Kolejowa, Leśna, Boczna. Chropań, Dworska, Gajowa, Kółko, Nowa, Olchowa, Sołtysów, Zielona.

Przyjmuje :

 • w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek, czwartek  i piątek w godz. 700- 1500  

 • w terenowym punkcie przyjęć w Brzezince, pomieszczenie naprzeciwko Biura Sołtysa przy ul. Czernichowskiej 4, w środę w godz. 700-1100

 • e'mail:  w.brombosz@gops.gminaoswiecim.pl    

 

Dwory Drugie:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Dwory Drugie jest Agata Klimas, która przyjmuje :

 

Grojec, Stawy Grojeckie :
Pracownikami socjalnymi obsługującymi Grojec i Stawy Grojeckie  są :

Aneta Albiniak, która przyjmuje :

 •  w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 700- 1100,w czwartek w godz.700 - 1500  
 •  w terenowym punkcie przyjęć : w biurze sołtysa w remizie OSP w Rajsku, w środy w godz.700-1100
 •  e'mail : a.albiniak@gops.gminaoswiecim.pl

Wioleta Brombosz - ulice : Al. Ogrodowa, Kasztanowa, Czajki.

Przyjmuje :

 • w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek, czwartek  i piątek w godz. 700- 1500  

 • w terenowym punkcie przyjęć w Brzezince, pomieszczenie naprzeciwko Biura Sołtysa przy ul. Czernichowskiej 4, w środę w godz. 700-1100

 • e'mail:  w.brombosz@gops.gminaoswiecim.pl    

 

Harmęże:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Harmęże jest Ewa Kinalska, która przyjmuje :

 •  w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 700 - 1500  
 • e.kinalska@gops.gminaoswiecim.pl    
 • w terenowym punkcie przyjęć : w świetlicy wiejskiej w Zaborzu, ul. Grojecka 5, w czwartek w godz. 700 - 1100

 

Łazy:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Łazy jest Wioleta Brombosz, która przyjmuje :

 

Pławy:
Pracownikami socjalnymi obsługującym Pławy jest: Ewa Kinalska, która przyjmuje :

 •  w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 700 - 1500  
 •  e'mail:  e.kinalska@gops.gminaoswiecim.pl    
 • w terenowym punkcie przyjęć : w świetlicy wiejskiej w Zaborzu, ul. Grojecka 5, w czwartek w godz. 700 - 1100

 

Poręba Wielka:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Porębę Wielką jest Edyta Ziajka, która przyjmuje :  

 • w siedzibie Ośrodka : wtorek, piątek w godz.700 - 1100, środa w godz. 700-1500 , czwartek w godz.700 - 1000

 • w terenowym punkcie przyjęć : w Porębie Wielkiej w Domu Ludowym, w poniedzialek w godz. 700 - 1100

 • w terenowym punkcie przyjęć : we Włosienicy w świetlicy remizy OSP w czwartek w godz. 1100 - 1300

 • e'mail : e.ziajka@gops.gminaoswiecim.pl

 

Rajsko:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Rajsko jest Aneta Albiniak, która przyjmuje :  

 • w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 700- 1100, w czwartek w godz.700 - 1500  

 • w terenowym punkcie przyjęć : w biurze sołtysa w remizie OSP w Rajsku, w środy w godz.700-1100

 • e'mail : a.albiniak@gops.gminaoswiecim.pl

 

Stawy Monowskie:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Stawy Monowskie jest Edyta Ziajka , która przyjmuje :   

 •  w siedzibie Ośrodka : wtorek, piątek w godz.700 - 1100, środa w godz. 700-1500 , czwartek w godz.700 - 1000
 • w terenowym punkcie przyjęć : w Porębie Wielkiej w Domu Ludowym, w poniedzialek w godz. 700 - 1100
 • w terenowym punkcie przyjęć we Włosienicy w świetlicy remizy OSP w czwartek w godz. 1100 - 1300.
 • e'mail : e.ziajka@gops.gminaoswiecim.pl

 

Włosienica:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Włosienicę jest Edyta Ziajka , która przyjmuje :

 • w siedzibie Ośrodka : wtorek, piątek w godz.700 - 1100, środa w godz. 700-1500 , czwartek w godz.700 - 1000
 • w terenowym punkcie przyjęć : w Porębie Wielkiej w Domu Ludowym, w poniedzialek w godz. 700 - 1100
 • w terenowym punkcie przyjęć we Włosienicy w świetlicy remizy OSP w czwartek w godz. 1100 - 1300.
 • e'mail : e.ziajka@gops.gminaoswiecim.pl

Zaborze:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Zaborze jest Ewa Kinalska, która przyjmuje :    

 • w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 700 - 1500  
 •  e'mail:  e.kinalska@gops.gminaoswiecim.pl    
 •  w terenowym punkcie przyjęć : w świetlicy wiejskiej w Zaborzu, ul. Grojecka 5, w czwartek w godz. 700 - 1100