Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Izolacja wymuszona obecną sytuacja związaną  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 powoduje, że osoby doświadczające przemocy czują się pozostawione samym sobie.

Nic bardziej mylnego.

 

 

W przypadku wystąpienia w Twoim domu przemocy

Pamiętaj, że nie jesteś sam !
Otwórz się i szukaj pomocy innych !  

 

WAŻNE TELEFONY : 

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarego dla Gminy Oświęcim 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Beskidzka 100

od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

tel. (33) 846 64 22

e’mail: gops@gops.gminaoswiecim.pl

 

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

tel. (33) 842 83 17

sp.poreba.w@interia.pl

 

Pracownicy socjalni ds. przemocy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Beskidzka 100

od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

każdy pierwszy wtorek miesiąca od 7:00 – 17:00

tel. (33) 846 64 27; 846 64 37  

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  

„Niebieska Linia” 

0-801-120-002 

(z każdego miejsca w kraju połączenie jest bezpłatne)  

 

 

W przypadku wystąpienia przemocy domowej  istnieje także możliwości skorzystania z telefonicznej, bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.

Pomocy  udzielają specjaliści Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu 

ul. Dąbrowskiego 139

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 22:00

tel: 510-374-573, e-mail: wsparcie@akcja.pl

 

 

Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie małopolskim :

Baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wykaz placówek zapewniających tyvmczasowe schronienie

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Wykaz jednostek realizujacych programy psychologiczno-terapeutyczne

 

   

INNE, WAŻNE DLA CIEBIE TELEFONY 

Policja 997

Pogotowie Ratunkowe 999

Telefon Alarmowy 112

Policyjny Telefon Zaufania 0800120226

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 0800121212

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0801120002  

 

INSTYTUCJE WSPIERAJACE   

Masz kontakt z przemocą - ZADZWOŃ !  

 

INSTYTUCJA

 

ADRES

 

 

TELEFON

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Grojec ul. Beskidzka 100

(33) 846 64 27

(33) 846 64 37

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Oświęcim ul. Sobieskiego 15 B

(33) 847 90 00

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oświęcim ul. Dąbrowskiego 139

(33) 476 01 03

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (kościół Św. Maksymiliana)

Oświęcim Pl. Św. Maksymiliana 2

(33) 844 03 70

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Oświęcim ul. Bema 4

(33) 842 23 29

Komenda Powiatowa Policji

Oświęcim ul Wyspiańskiego 2

(33) 847 52 00

Prokuratura Rejonowa

Oświęcim ul. Zaborska 2 A

(33) 842 22 29

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Oświęcim ul. Jagiełły

(33) 876 38 28

Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Oświęcim ul. Jagiełły

(33) 876 38 64

Sąd Rejonowy Wydział II Karny

Oświęcim Rynek Główny

(33) 847 55 10

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Oświęcim ul. Bema 4

(33) 843 11 62

Poradnia Leczenia Odwykowego

Oświęcim ul. Orzeszkowa 1

(33) 842 29 77

Poradnia Leczenia Odwykowego „Sobrietas”

Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 21

(33) 444 67 16